Mai Khôi Info

logo

So sánh Thiên Chúa giáo và Phật giáo

Thiên Chúa giáo có nguồn gốc từ người Do Thái. Thiên Chúa giáo là từ Do Thái giáo mà ra. Còn Phật giáo có nguồn gốc từ người Ấn Độ. Phật giáo được tạo ra từ Ấn Độ giáo mà ra. Thiên Chúa giáo là tư tưởng của người Do Thái, còn Phật giáo là tư tưởng của người Ấn Độ. Tội là khái niệm từ người Do Thái mà ra. Còn nghiệp là khái niệm từ người Ấn Độ mà ra. Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo, Hồi giáo đều tin vào Thượng Đế. Còn Phật giáo thì không. Chính vì điều này, Phật giáo không giống với một tôn giáo mà giống với một triết lý sống, một hệ tư tưởng. Chúa Giê-su, Mô-sê, Mohamed đều là những con người liên quan tới Thượng Đế. Thượng Đế tạo ra muôn loài và vũ trụ. Còn Phật giáo không có chỗ cho Thượng Đế. Ông Trump đặt tay trên cuốn Kinh thánh và tuyên thệ nhậm chức!
Ông Trump đặt tay trên cuốn Kinh thánh và tuyên thệ nhậm chức!
Ông Trump đặt tay trên cuốn Kinh thánh và tuyên thệ nhậm chức!

Thiên Chúa giáo có nguồn gốc từ người Do Thái. Thiên Chúa giáo là từ Do Thái giáo mà ra. Còn Phật giáo có nguồn gốc từ người Ấn Độ. Phật giáo được tạo ra từ Ấn Độ giáo mà ra. Thiên Chúa giáo là tư tưởng của người Do Thái, còn Phật giáo là tư tưởng của người Ấn Độ. Tội là khái niệm từ người Do Thái mà ra. Còn nghiệp là khái niệm từ người Ấn Độ mà ra.

Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo, Hồi giáo đều tin vào Thượng Đế. Còn Phật giáo thì không. Chính vì điều này, Phật giáo không giống với một tôn giáo mà giống với một triết lý sống, một hệ tư tưởng. Chúa Giê-su, Mô-sê, Mohamed đều là những con người liên quan tới Thượng Đế. Thượng Đế tạo ra muôn loài và vũ trụ. Còn Phật giáo không có chỗ cho Thượng Đế.

Thiên Chúa giáo cho rằng con người là loài vật cao nhất trong vũ trụ, sinh ra để làm chủ muôn loài. Thiên Chúa giáo đề cao vai trò, giá trị của con người. Làm hại người khác là có tội. Thiên Chúa giáo cho rằng con người giống với hình ảnh của Thượng Đế. Dễ hiểu rằng phương Tây đề cao giá trị con người, quyền con người, bản tuyên ngôn độc lập,… vì có sự ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo. Còn Phật giáo thì không đề cao giá trị con người mà nhấn mạnh vào thoát khổ, giác ngộ, buông bỏ,…

Nói về đạo đức thì Thiên Chúa giáo có Mười điều răn, yêu thương đồng loại vì con người đều là con của Thượng Đế, yêu kẻ thù và có khái niệm về tội. Tội là từ việc làm điều xấu, làm hại người khác và xa rời với Thượng Đế. Phật giáo thì xoay quanh thoát khổ, ăn chay, buông bỏ, giác ngộ,… Đạo đức của Phật giáo không rõ ràng và thấp. Mục đích của Phật giáo là thoát khổ không nhấn mạnh vào đạo đức. Nhân quả trong Phật giáo là mượn từ Ấn Độ giáo.

Triết lý Thiên Chúa giáo xoay quanh yêu thương, phục vụ và làm việc tốt để được cứu rỗi. Yêu thương đồng loại, giúp đỡ người khác và làm việc lành tránh việc xấu. Còn triết lý Phật giáo thì mục đích thoát khổ. Đạt tới giác ngộ, Niết Bàn để thoát khỏi vòng sinh tử,…

Thiên Chúa giáo có Kinh Thánh ghi chép nhiều câu chuyện, kinh nghiệm sống. Kinh Thánh là cuốn sách rất nổi tiếng trên thế giới. Còn Phật giáo thì không có cuốn sách nào nổi tiếng thế giới cả.

Thiên Chúa giáo tác động nhiều vào lịch sử và văn minh của nhân loại. Châu Âu và Mỹ có nhiều thành tựu và con người ảnh hưởng tới lịch sử thế giới. Con người là loài vật cao nhất, sinh ra để làm chủ muôn loài. Nhiều nhà khoa học, thần học nghiên cứu về tự nhiên để hiểu rõ hơn về Thượng Đế. Thượng Đế tạo ra muôn loài, muốn hiểu về Thượng Đế thì cần hiểu rõ về tự nhiên. Khoa học công nghệ phát triển ở châu Âu nhờ nhiều nhà thần học, khoa học, thư viện của Thiên Chúa giáo lưu trữ nhiều tài liệu,… Galileo, Newton, Pascal, Leibniz,… là những người Thiên Chúa giáo đóng góp nhiều cho khoa học. Còn Phật giáo không có nhiều tác động tới lịch sử thế giới. Tư tưởng Phật giáo làm cho con người hơi bị động và trốn tránh cuộc sống chứ không muốn chinh phục tự nhiên như Thiên Chúa giáo. Dương lịch cũng liên quan tới Thiên Chúa giáo.

Phật giáo về cơ bản là một triết lý sống của người Ấn Độ hơi lạc hậu so với thời đại. Còn Thiên Chúa giáo là một hệ thống đạo đức, hệ thống tư tưởng,...

Nếu người Ấn Độ thông minh hơn họ sẽ tạo ra những tư tưởng tiến bộ hơn.

Nguyễn Tuấn
Bài về chủ đề Tôn giáo-Tâm linh:
danhbacong
hotline091 802 6123