"Có Đấng đã sai Ta mà các người không biết Người" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.


Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ