Bài giảng của ĐTC ngày 20.03.2018: “Hãy nhìn lên thập giá Chúa, chúng ta sẽ được chữa lành”.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ