Bài giảng của ĐTC trong Chúa Nhật Lễ Lá 2018: “Họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ lên tiếng!”

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ