Bài giảng của ĐTC trong thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta ngày 12.03.2018.

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url