Mai Khôi Info

logo

Bài thánh ca "Domine, exaudi" (Lạy Chúa xin lắng nghe), Thứ Sáu Tuần Thánh, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Vatican

hotline091 802 6123