Buồn thay...

Khi hỏa hoạn xảy ra làm chết nhiều người vậy thì việc đầu tiên phải:
•  Đề nghị cơ quan có trách nhiệm xem xét lại toàn bộ việc thiết kế, xây dựng chung cư xem có tính toán, đảm bảo an toàn không.
•  Yêu cầu thanh tra lại quy trình lắp đặt, vận hành hệ thống báo cháy và cứu nạn.
•  Yêu cầu xem lại quy trình và thực tiễn ứng phó tình huống khẩn cấp.
•  Gây sức ép lên chủ đầu tư, chủ sở hữu để làm rõ trách nhiệm những người có liên quan.
... Sau cùng mới là tính đến việc phòng thân thông qua kỹ năng cá nhân.
Đằng này rào rào thông tin mua dù, mua thang.... Nếu thế thì ở mặt đất vẫn chết như thường. Mà cái chết đầu tiên là chết về mặt tư duy!

Nguyễn Quốc Vương

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ