"Tôi có mong được Thầy Giêsu chữa cho hết câm điếc không?" - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ