Gx. Ba Chuông: Lễ Vọng Phục Sinh 2018

Exsultet, Công bố Tin Mừng Phục Sinh (Pt. Gioan Baotixita Lê Hoàng Huynh, op.)
Bài giảng (Lm. Fx. Đào Trung Hiệu, op.)

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ