Mai Khôi Info

logo

Gx. Ba Chuông: Lễ Vọng Phục Sinh 2018

Exsultet, Công bố Tin Mừng Phục Sinh (Pt. Gioan Baotixita Lê Hoàng Huynh, op.)
Bài giảng (Lm. Fx. Đào Trung Hiệu, op.)
hotline091 802 6123