Mai Khôi Info

logo

Gx. Ba Chuông: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa (Thứ Sáu Tuần Thánh)

• Nghe bài giảng (Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, op.)
hotline091 802 6123