Gx. Ba Chuông: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa (Thứ Sáu Tuần Thánh)

• Nghe bài giảng (Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, op.)

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ