"Cuộc Khổ Nạn có đụng đến chúng ta hay không?" - Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, op.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ