"Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilêa sao?" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ