"Chúa Kitô Phục Sinh ban sự sống mới" - Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc, CSSR.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ