Lễ Lá & Tuần Thánh - Các bài giảng của Đc. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

• Dám nhìn ra chính mình nơi các nhân vật góp mặt trong cái chết của Chúa! (07:00')

• Sám hối liên lỉ vì nhận ra mình được yêu thương (06:10')

• Lòng người tráo trở... là tôi đó! (06:20')

• Tiếp cận, đối diện với vụ án Chúa Giêsu thế nào đây? (10:00')

• Bài giáo lý về Tuần Thánh (43:30')

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ