"Có được Rước Lễ bằng tay không?" - ĐTC giải thích về việc Rước Lễ trong bài Giáo lý hôm 21/03/2018

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ