Bài giảng lễ kỷ niệm 25 năm "Gia đình Truyền tin" (Gx. Ba Chuông), đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng


Bài giảng lễ kỷ niệm 25 năm "Gia đình Truyền tin" (Gx. Ba Chuông), đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông tòa Tgp. Sài Gòn

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ