"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url