Một số tin RFA ngày 13/04/2018 (Bản tin số 1)

- Kê Minh Thập Sách - Kế xưa vẫn nguyên tính thời sự

- Tin tức thời sự: Hà Nội bỏ tù thêm 3 nhà dân chủ

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ