Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật III Phục Sinh năm B. (Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, op.)

Nghe giảng (Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, op)
Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url