Tượng Đức Mẹ ở Malaysia chuộc về từ Việt Nam với hiện tượng lạ: trở nên cao hơn, và chảy nước mắt

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url