Cùng tham dự giờ Kinh Chiều, Chúa Nhật (Mùa Phục Sinh), của các tu sỹ thuộc Đan viện Thiên An, Huế, Việt Nam

"Xin giữ gìn chúng con trong nơi Nhà Chúa,
Để chúng con ngày ngày được xướng họa đàn ca chúc tụng Người. Alleluia."

Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho sự an toàn của các tu sỹ trong Đan viện, giữa lúc bị bức hại nhiều mặt!


Đan Sỹ

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ