Giáo Hội Năm Châu 28/05/2018: Phản ứng của các vị nhận được tin vinh thăng Hồng Y

💡 Bạn có thể nhắp ngay vào link phía dưới để xem!
💥 Đức Thánh Cha bổ nhiệm đại diện không thường trú tại Việt Nam
• Đức Thánh Cha công bố danh sách 14 tân Hồng Y
• Đức Tổng Giám mục Manyo Maeda của Osaka ngạc nhiên khi được tấn phong Hồng y
• Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu cũng thấy bất ngờ khi được tấn phong Hồng Y
• Quan phát chẩn của Đức Thánh Cha được tấn phong Hồng Y
• Đức Thượng Phụ Công Giáo Chanđê được tấn phong Hồng Y
• Đức Thánh Cha gặp gỡ với các Giám Mục Ý
💥 Khủng bố Hồi Giáo IS tấn công vào một nhà thờ Chính Thống Giáo tại thủ đô Chechen

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ