Hỗ trợ, vấn an và động viên con em

Những hình thức để hỗ trợ và vấn an cho con em mang tính chất động viên đúng cách.

Cha mẹ cần phải làm gương cho cái trong chính những điều cha mẹ đã dạy dỗ. Giữ đúng thời gian biểu trong ngày, trong tuần, tạo sự đồng điệu trong lịch sinh hoạt của con em và phụ huynh sẽ tạo cho các em cảm thấy an toàn trong tinh thần và sinh hoạt. Ghi nhận những điểm tốt mà con cái thực hiện được dù là những điều thật đơn giản. Khen trong từng hành động cụ thể của các em và tránh khen một cách chung chung, mơ hồ.

Phần I :

Phần II :
Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url