Hương Lan & Những bài tân cổ hay nhất về mẹ

1. Vọng cổ “Lòng mẹ” (Hoàng Song Việt) - Hương Lan & Hồng Nga (PBN 92)
2. Thiêng liêng tình mẹ (Mai Thu Sơn, vọng cổ: Viễn Châu) Hương Lan & Hương Thủy (PBN 104)
3. Tân cổ “Hai sắc hoa, một nỗi niềm” (Hoàng Song Việt) Hương Lan & Bé Xuân Mai (PBN 84)
4. Tân cổ “Con gái của mẹ” (Giao Tiên, vọng cổ: Hoàng Song Việt) Hương Lan & Châu Ngọc Hà (PBN 122)
5. Tân cổ “Lòng Mẹ” (Y Vân) Hương Lan (PBN 40)
6. Tân cổ “Mẹ dạy con” (Viễn Châu) Hương Lan (PBN 14)

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ