Một số tin RFA ngày 17/05/2018 (Bản tin số 1)

✅ Cơ cấu 'quan' đảng vẫn theo đường xưa - lối cũ

✅ Tin tức thời sự: Thủ tướng Việt Nam chỉ thị bảo vệ quyền lợi cho dân Thủ Thiêm

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ