Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B.

Nghe giảng (Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, op.)

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ