Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 18/05/2018: Người mục tử không phí giờ vào những việc không đâu

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ