Thi hài của thánh Giáo hoàng Gioan XXIII sẽ được đưa ra khỏi đền thờ Thánh Phêrô để tín hữu tôn kính

Thi hài bất hoại của đức giáo hoàng Gioan XXIII (Đấng triệu tập Công Đồng Vatican II năm 1962): Ngài qua đời ngày 03.6.1963 khi Công Đồng vẫn đang diễn ra, và sau đó Đức Hồng y Montini lên ngôi với hiệu triều Phaolô VI tiếp tục Thánh Công Đồng.

38 năm, sau ngày ngài băng hà, Tòa Thánh tiến hành các thủ tục tôn phong Chân Phước cho ngài, khi mở quan tài để kiểm tra thì phát hiện xác của ngài không hề thối rữa. Thời gian sau, ngài được tôn phong Chân Phước.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ