"Xin Thiên Chúa thánh hiến các Kitô hữu trong chân lý" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url