"Chứng từ khả tín của một môn đệ" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url