Bài giảng của ĐTC ngày 07.06.2018 Hãy nhớ lại giây phút gặp gỡ Chúa trong đời.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ