Bản tin Công giáo Việt Nam, từ ngày 06–09/06/2018

💡 Bạn có thể nhắp ngay vào link phía dưới để xem!
1️⃣ Giáo Phận Đà Nẵng : Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục
2️⃣ Gp Bùi Chu: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục
3️⃣ Linh Mục Đoàn Giáo Phận Thái Bình Tĩnh Tâm Tháng 6 Năm 2018
4️⃣ Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc 2018

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ