"Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url