"Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ