"Có khi đến tư cách Kitô hữu cũng không còn..." - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url