ĐTC: phá thai các trẻ bị yếu bệnh, khuyết tật là phản ánh não trạng Đức Quốc Xã

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url