Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật XI Thường Niên, năm B. (Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, op.)

Nghe giảng (Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, op.)
Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url