Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật X Thường Niên, năm B. (Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, op.)

Nghe giảng (Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, op.)

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ