"Cha con và 20 tuổi" (Phan Hồng Việt) - Minh Đức

"Đức đăng thêm 1 bài hát về tình cha mà tác giả Phan Hồng Việt viết nhân ngày giỗ cha. Đức hát bằng sự chia sẻ! Rất nhiều những người con khi trưởng thành phải rời xa quê hương lên những thành phố lớn lập nghiệp, về thăm nhà được mấy khi. Có khi bạn nhận ra cần phải về thăm thì lúc đó đã muộn rồi. Bài hát không quá bi lụy nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc."
"Đức đăng thêm 1 bài hát về tình cha mà tác giả Phan Hồng Việt viết nhân ngày giỗ cha. Đức hát bằng sự chia sẻ! Rất nhiều những người con khi trưởng thành phải rời xa quê hương lên những thành phố lớn lập nghiệp, về thăm nhà được mấy khi. Có khi bạn nhận ra cần phải về thăm thì lúc đó đã muộn rồi. Bài hát không quá bi lụy nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc..."


"Cha con và 20 tuổi"
- Tác giả: Phan Hồng Việt
- Guitarist: Thiên An
- Record & mix: Duy Thanh
- Video clip: Duy Thanh Studio
- Thể hiện: Minh Đức
Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url