Mai Khôi Info

logo

"Về nơi đây" (Nguyễn Duy) & "Ngợi khen Thánh Mẫu" (Thanh Lâm) - Ca đoàn Tổng hợp

Thánh lễ đại trào biệt kính Khiết Tâm Mẹ. Ngày Thánh Mẫu 2018, Carthage, Missouri, Mỹ quốc

💡 Bạn có thể nhắp ngay vào link phía dưới để xem!
1. "Về nơi đây" (Nguyễn Duy) - Ca đoàn Tổng hợp
2. "Ngợi khen thánh mẫu" (Thanh Lâm) - Ca đoàn Tổng hợp

🌺 "Về nơi đây"
Sáng tác: Nguyễn Duy
Hòa âm & điều khiển: Thanh Lâm
Trình bày: Orchestra & Ca đoàn Tổng Hợp

🌺 "Ngợi khen Thánh Mẫu"
Sáng tác: Thanh Lâm
Hòa âm & điều khiển: Thanh Lâm
Trình Bày: Orchestra & Ca đoàn Tổng Hợp

Thánh lễ đại trào biệt kính Khiết Tâm Mẹ
Ngày Thánh Mẫu 2018, Carthage, Missouri, Mỹ quốc
hotline091 802 6123