Mai Khôi Info

logo

“Đức tin son sắt” & “Bài ca ngàn trùng” — Ca đoàn Mai Tâm (Sài Gòn)

“Đức tin son sắt” & “Bài ca ngàn trùng” / - Sáng tác: Thanh Quốc & Lm. Kim Long / - Trình bày: Ca đoàn Mai Tâm (Sài Gòn, Việt Nam) / - Hỗ trợ kỹ thuật: HK Film / - D.O.P: Trinh Hoan / - Đạo Diễn: Đăng Phú / - Biên đạo: Vĩnh Khương / - Editor: Minh Đức / - Hòa âm - phối khí: Vân Tình / - Phòng thu: E.M Studio / - Trang phục: Dũng Bờm / - Makeup: Vĩnh Thiện

“Đức tin son sắt” & “Bài ca ngàn trùng”
- Sáng tác: Thanh Quốc & Lm. Kim Long
- Trình bày: Ca đoàn Mai Tâm (Sài Gòn, Việt Nam)
- Hỗ trợ kỹ thuật: HK Film
- D.O.P: Trinh Hoan
- Đạo Diễn: Đăng Phú
- Biên đạo: Vĩnh Khương
- Editor: Minh Đức
- Hòa âm - phối khí: Vân Tình
- Phòng thu: E.M Studio
- Trang phục: Dũng Bờm
- Makeup: Vĩnh Thiện
Bài về chủ đề Hợp xướng-Tốp ca:
danhbacong
hotline091 802 6123