Mai Khôi Info

logo

9 trích đoạn Kinh thánh ám chỉ luyện ngục

Kinh thánh không minh nhiên nhắc đến từ “luyện ngục”, nhưng giúp chúng ta nhận ra rằng, mọi linh hồn phải được thanh thoả khỏi mọi thứ tội lỗi thì mới tránh khỏi án phạt đời đời, để được vào hưởng phúc thiên đàng. Thử tưởng tượng thế này, một người đàn ông là Kitô hữu, bực mình, la mắng vì hàng xóm để cho con chó của họ đào bới một cái hố trong vườn nhà anh ta. Như đã thấy, người đàn ông này đã cư xử thô bạo với hàng xóm, dù rằng hàng xóm cũng đáng trách thật. Hành xử của anh được kể là tội nhẹ, xét về mặt luân lý, không nặng nề như trộm cắp hay sát nhân, nhưng dầu sao đó vẫn là tội. Nan đề muôn đời cho con người – cuộc chọn lựa giữa tốt và xấu!
Nan đề muôn đời cho con người – cuộc chọn lựa giữa tốt và xấu!
➥ Nan đề muôn đời cho con người – cuộc chọn lựa giữa tốt và xấu!

Kinh thánh không minh nhiên nhắc đến từ “luyện ngục”, nhưng giúp chúng ta nhận ra rằng, mọi linh hồn phải được thanh thoả khỏi mọi thứ tội lỗi thì mới tránh khỏi án phạt đời đời, để được vào hưởng phúc thiên đàng.

Thử tưởng tượng thế này, một người đàn ông là Kitô hữu, bực mình, la mắng vì hàng xóm để cho con chó của họ đào bới một cái hố trong vườn nhà anh ta. Như đã thấy, người đàn ông này đã cư xử thô bạo với hàng xóm, dù rằng hàng xóm cũng đáng trách thật. Hành xử của anh được kể là tội nhẹ, xét về mặt luân lý, không nặng nề như trộm cắp hay sát nhân, nhưng dầu sao đó vẫn là tội.

Sau khi chửi mắng hàng xóm, vừa bực dọc vừa ức chế dồn nén, người đàn ông này bước vào nhà mình, và anh ta bị lên cơn đau tim, anh ta qua đời và vừa trót phạm phải một lỗi nhỏ trong những giờ khắc cuối cùng của đời mình. Bạn nên nhớ, người đàn ông này là một Kitô hữu và được công chính nhờ Chúa, tuy vậy cũng đã phạm một tội. Ông ấy sẽ lên trời hay xuống hoả ngục? Có phải cách tội đều như nhau? Không, các tội lỗi thì không như nhau, và ngay cả những con người công chính của Chúa cũng có thể mắc phải những sai lỗi.

Bởi vậy, giờ đây, chúng ta cùng đọc những câu Kinh thánh dưới đây.
Tv 66,12 – Cơn nước lửa, chúng con từng gặp bao lần,
nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi.

Trích đoạn Kinh thánh này ám chỉ những thanh luyện mà người con cái Thiên Chúa cần phải trải qua để được hưởng Nước Trời.
Is 4,4  – Chúa Thượng đã dùng thần khí thông minh và thần khí có sức thiêu huỷ mà tẩy sạch các thiếu nữ Xi-on khỏi những gì ô uế, và gột rửa Giê-ru-sa-lem khỏi máu đã đổ ra trong thành.
Trích đoạn này mô tả quá trình thanh luyện cuộc phán xét thứ nhất sau khi qua đời.
Ml 3,3 – Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính.
Trích đoạn này ám chỉ việc tội lỗi được thứ tha, cùng với những đau khổ lớn lao gắn liền với luyện ngục.
Kh 21,27 – Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong Sổ trường sinh của Con Chiên mới được vào.
Trích đoạn này cho thấy, cả những người mắc tội trọng lẫn những người mắc tội nhẹ đều không thể vào thiên đường được. Ai cũng cần phải được thanh tẩy cho khỏi hết mọi thứ lỗi phạm, tội đày rồi mới được ghi tên vào Sổ trường sinh.
Mt 5,22 – Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.
Nếu bạn chửi mắng ai đó, bạn đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Đây là cách nói mạnh cho thấy rằng, bất chấp việc bạn có giả tảng, ngó lơ những lỗi tội của bản thân, thì rồi ra chắc chắn bạn cũng phải chịu đoán phạt vào ngày sau hết.
Mt 5,26 – Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Mt 12,32 – Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.
Trong sách giáo lý có nói đế sáu thứ tội phạm đến Thánh Thần, đó là: Quá ngạo mạn, quá tự tin về ơn cứu độ của mình, Ghen tỵ về những thiện hảo tâm linh của tha nhân, Ngã lòng về ơn cứu độ của mình, Ngoan cố trong đàng tội, Chống lại những chân lý rõ ràng, và Không chịu thống hối lúc lâm tử.
Ed 18,4b – Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.
Trích đoạn giúp soi sáng rõ ràng hơn về những điều kiện nền tảng để được sống muôn đời, đó là sạch mọi tội lỗi, hay sẽ được thanh tẩy trong luyện ngục.
Hr 12,14 – Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa.
Thiên Chúa ngự trên trời, Người là thần linh, bởi vậy, ai được chiêm ngưỡng Thiên Chúa trên trời, người ấy phải là một người thánh thiện, sống hoà thuận với mọi người.

Evelyne
Chuyển ngữ: Nhóm phiên dịch Mai Khôi
http://yeahcatholic.com

Bài khác của Nhóm phiên dịch Mai Khôi:
hotline091 802 6123