Mai Khôi Info

logo

"Cưỡng bách di tích hóa"

Những ngôi nhà cổ xưa thường gợi sự chú ý, thu hút khách du lịch. Trong các chủ nhân những nhà cổ, người muốn sửa, người muốn đập, người vì lý do nhà sắp sập, hoặc đơn giản vì không ưng ở trong nhà cổ nữa muốn xây lại. Vậy đó. Chủ nhân ngôi nhà cổ bị cấm cản, bị phản đối. Cái này kêu bằng vô duyên nhứt hạng, dân nhà cổ cự lại: đây là nhà thuộc sở hữu tư nhân thì chủ nhân muốn làm gì là quyền của chủ nhân! Còn biểu rằng nhà cổ thuộc di tích thì, chủ nhân họ càng bực mà nói: nhà nước có quy hoạch đây là khu di tích đâu, mà tỉ như có “quy hoạch di tích” thì cũng phải nhớ đây là nhà của ông bà họ để lại, muốn biến thành “di tích” thì cũng phải hỏi chủ nhân có đồng ý biến thành di tích hay không. Nhà số 107 Trần Hưng Đạo (HN) bị sập ngày 22/9/2015 làm 2 người chết và nhiều người bị thương. Nười dân sống trong khu nhà này đều biết sự xuống cấp của ngôi nhà, kiến nghị sửa chữa nhưng không được, vì là nhà cổ!
Những ngôi nhà cổ xưa thường gợi sự chú ý, thu hút khách du lịch. Trong các chủ nhân những nhà cổ, người muốn sửa, người muốn đập, người vì lý do nhà sắp sập, hoặc đơn giản vì không ưng ở trong nhà cổ nữa muốn xây lại. Vậy đó.

Chủ nhân ngôi nhà cổ bị cấm cản, bị phản đối. Cái này kêu bằng vô duyên nhứt hạng, dân nhà cổ cự lại: đây là nhà thuộc sở hữu tư nhân thì chủ nhân muốn làm gì là quyền của chủ nhân! Còn biểu rằng nhà cổ thuộc di tích thì, chủ nhân họ càng bực mà nói: nhà nước có quy hoạch đây là khu di tích đâu, mà tỉ như có “quy hoạch di tích” thì cũng phải nhớ đây là nhà của ông bà họ để lại, muốn biến thành “di tích” thì cũng phải hỏi chủ nhân có đồng ý biến thành di tích hay không.

Mà nên nhớ, dầu có “biến nhà cổ thành di tích” thì cũng thuộc quyền sở hữu của họ, chớ không thể thoắt cái sang tay, trở thành “sở hữu của quốc gia”.

Nhiều người sống trong nhà cổ kiểu đó, kêu khổ thấu trời. Muốn sửa hoặc muốn đập, đều không được. Họ buộc phải sống trong nhà cổ hệt như giam lỏng vậy.

Ta nói hồi trước có cưỡng bách “cải cách ruộng đất”. Sau này lại có “cưỡng bách di tích hóa”. Chủ sở hữu bị tước quyền quyết định hồi nào vậy, trời?

Nhà số 107 Trần Hưng Đạo (HN) bị sập ngày 22/9/2015 làm 2 người chết và nhiều người bị thương. Nười dân sống trong khu nhà này đều biết sự xuống cấp của ngôi nhà, kiến nghị sửa chữa nhưng không được, vì là nhà cổ!

Nhà số 107 Trần Hưng Đạo (HN) bị sập ngày 22/9/2015 làm 2 người chết và nhiều người bị thương. Nười dân sống trong khu nhà này đều biết sự xuống cấp của ngôi nhà, kiến nghị sửa chữa nhưng không được, vì là nhà cổ!
Nhà số 107 Trần Hưng Đạo (HN) bị sập ngày 22/9/2015 làm 2 người chết và nhiều người bị thương. Người dân sống trong khu nhà này đều biết sự xuống cấp của ngôi nhà, kiến nghị sửa chữa nhưng không được, vì là nhà cổ!

Nguyễn Chương

Bài về chủ đề Ngược đời-Vô lý:
hotline091 802 6123