Từ bên trong...

Khi các trường công an, quân đội được bổ sung những thí sinh chạy điểm cũng chính là cách làm suy yếu lực lượng vũ trang của đất nước. Không có nhận thức yêu nước nào bắt đầu từ việc gian lận cả! Sự trong trẻo trong tâm thế phục vụ quốc gia sẽ bị thay thế bởi tư tưởng vinh thân, phì gia bằng cách tước đoạt cơ hội của những người khác. Sự tước đoạt ấy có thể là cả những cơ hội khác sau khi tốt nghiệp trót lọt, cũng có thể là giật thúng, thu đồ người lao động hay cao hơn là phá hoại, trấn áp những người tranh đấu vì môi trường, vì yêu nước như cách đã từng diễn ra v.v… Từ bên trong...
Từ bên trong...

Khi các trường công an, quân đội được bổ sung những thí sinh chạy điểm cũng chính là cách làm suy yếu lực lượng vũ trang của đất nước.

Không có nhận thức yêu nước nào bắt đầu từ việc gian lận cả! Sự trong trẻo trong tâm thế phục vụ quốc gia sẽ bị thay thế bởi tư tưởng vinh thân, phì gia bằng cách tước đoạt cơ hội của những người khác. Sự tước đoạt ấy có thể là cả những cơ hội khác sau khi tốt nghiệp trót lọt, cũng có thể là giật thúng, thu đồ người lao động hay cao hơn là phá hoại, trấn áp những người tranh đấu vì môi trường, vì yêu nước như cách đã từng diễn ra v.v…

Xa hơn, chúng có thể luồn sâu, trèo cao vào những chức vụ quan trọng trong bộ máy. Liệu chúng có tiếp tục hành vi gian lận điểm cho người thân để hình thành bộ máy gia đình trị? Liệu chúng có cấu kết nhau để ban hành những chính sách bất lợi cho nhân dân, thiệt hại cho đất nước? Và ai đảm bảo rằng liệu chúng có bắt ray với ngoại bang để làm những tội ác tày trời hơn? v.v…

Chưa bao giờ nỗi sợ hãi quyền năng cái ác lớn như lúc này. Cũng chưa bao giờ sự uất ức trước bất công đang lớn như lúc này. Đó là quá trình tích tụ mâu thuẫn, là quá trình "nén lò xo xã hội" mà một khi bung ra thì không thể lường được. Dĩ nhiên, nó càng khí tiên lượng trước hơn rất nhiều so với việc dự báo hoa sữa sẽ nở vào tháng Năm.

Chừng nào sự công chính chưa quay lại ở vị thế đúng của nó, chừng ấy sẽ còn những sai trái, bất công.

Và công chính của thể chế không từ việc hô hào đạo đức cho lực lượng cầm quyền hay vỗ về sự thần phục của nhân dân.

Sự công chính bắt đầu từ mỗi cá nhân phải đi tìm từ bên trong nội tâm chính mình thay vì trên mồm kẻ khác.

Bởi đâu có ai vô can trước thực trạng tệ hại hôm nay?

Mai Quốc Ấn
Bài về chủ đề Cảnh báo:
Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ