Mai Khôi Info

logo

Xét cho cùng… Chúng ta đều chẳng tin nhau!

Di sản nào cũng là một phần máu thịt của văn hoá, không riêng ở đâu và của riêng ai. Nhà thờ dường như vẫn là một phần lãnh địa... riêng ấy. Bùi Chu hay những di sản Công giáo liên quan đến phần lãnh địa này chỉ có nhà thờ Phát Diệm, nhà thờ Kon Tum trở thành di sản cấp quốc gia, cấp tỉnh. Năm 2017 tôi từng đi một vòng rất nhiều nhà thờ ở xứ Sơn Nam Hạ. Nhiều nhà thờ hỏi có xứng đáng không, thừa xứng đáng, có điều để có thể đưa vào di sản phải có sự chấp thuận của phía địa phương, phía chủ thể di sản. Nhà thờ đá Phát Diệm
Nhà thờ đá Phát Diệm
Nhà thờ đá Phát Diệm

Di sản nào cũng là một phần máu thịt của văn hoá, không riêng ở đâu và của riêng ai. Nhà thờ dường như vẫn là một phần lãnh địa... riêng ấy.

Bùi Chu hay những di sản Công giáo liên quan đến phần lãnh địa này chỉ có nhà thờ Phát Diệm, nhà thờ Kon Tum trở thành di sản cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Năm 2017 tôi từng đi một vòng rất nhiều nhà thờ ở xứ Sơn Nam Hạ. Nhiều nhà thờ hỏi có xứng đáng không, thừa xứng đáng, có điều để có thể đưa vào di sản phải có sự chấp thuận của phía địa phương, phía chủ thể di sản.

Nhưng nhà thờ cũng không có lấy gì làm mặn mà cho việc trở thành di sản văn hoá — bởi họ biết khi đó sẽ bị chồng chéo bởi các ban ngành để không được làm theo như ý mình và sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ khác.

Phát Diệm hay Kon Tum đều “chẳng thèm” nhận bằng thì huống hồ những nơi khác. Đồng nghĩa với việc không tham gia đó — không phải là di sản thì nhà nước cơ bản khó mà chạm tay vào được.

Xét cho cùng nguyên nhân ở chỗ: Chúng ta đều chẳng tin nhau!

Nguyễn Sử

CHIA SẺ CỦA HOẠ SỸ NGUYỄN HƯNG
"Từ 1954 đến 1995, nhà cầm quyền CS không cho đập phá nhà thờ Công giáo xây từ thời 'Pháp thuộc' vì họ đang chống Mỹ cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước phương Tây và cả Vatican. Không cho đập phá, nhưng họ không cho trùng tu, sửa sang. Linh mục Đặng Hữu Nam kể, bố ông là ông trùm một giáo xứ ở Nghệ An, khoảng năm 1964, chỉ vì mua mấy chục viên ngói vá phần mái nhà thờ bị hư hại mà phải ngồi tù mất mấy năm...!

Cần nhắc chuyện này, để thấy, so với việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, trùng tu các nhà thờ 'cổ' ở miền Bắc khó khăn hơn rất nhiều. Không được chăm sóc nhiều năm, phần lớn đã cũ mục..."

Hoạ sỹ Nguyễn Hưng chụp với linh mục Đặng Hữu Nam ở Nghệ An, Tháng 11/2018.
Hoạ sỹ Nguyễn Hưng chụp với linh mục Đặng Hữu Nam ở Nghệ An, Tháng 11/2018.

Bài về chủ đề Giả dối-Ảo tưởng:
hotline091 802 6123