Đức Mẹ có hiện diện tại đó, lúc Chúa Giêsu về trời?

Chương đầu trong sách Công vụ Tông đồ tiếp tục thuật câu chuyện về cuộc đời Đức Giêsu và bắt đầu bằng việc Người lên trời. Tuy vậy, trích đoạn này không xác định rõ ràng ai có mặt khi đó, nhiều người đã thắc mắc Đức Maria, thân mẫu của Người, có mặt lúc Chúa thăng thiên hay là không. Kinh thánh cho chúng ta một vài gợi ý. Trước tiên, có thể khẳng định chắc chắn, các tông đồ đã có mặt ở đó, và là những chứng nhân của cuộc Thăng Thiên.

Kinh thánh không nói rõ những người có mặt khi đó, nhưng rất có thể Đức Maria đã có mặt, lúc Con của Mẹ là Đức Giêsu thăng thiên.

Chương đầu trong sách Công vụ Tông đồ tiếp tục thuật câu chuyện về cuộc đời Đức Giêsu và bắt đầu bằng việc Người lên trời. Tuy vậy, trích đoạn này không xác định rõ ràng ai có mặt khi đó, nhiều người đã thắc mắc Đức Maria, thân mẫu của Người, có mặt lúc Chúa thăng thiên hay là không.

Kinh thánh cho chúng ta một vài gợi ý.

Trước tiên, có thể khẳng định chắc chắn, các tông đồ đã có mặt ở đó, và là những chứng nhân của cuộc Thăng Thiên.
Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê.

Cv 1,13


Các tông đồ được kêu mời lúc đầu (trừ Giuđa) đã có mặt ở đó, và đi từ núi Ô-liu về "lầu trên".

Ngay sau câu này có một manh mối cho thấy Đức Maria cũng có mặt ở đó, khi Chúa Giêsu thăng thiên.
Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su.

Cv 1,14


Các tông đồ ở cùng với các bà, trong đó có Đức Trinh Nữ Maria, ở lầu trên. Vậy Mẹ có mặt ở đó, trên núi Ô-liu hay không?

Không có câu trích nào khẳng định, "Đức Maria có mặt lúc Con của Mẹ thăng thiên", nhưng theo truyền thống đạo đức, thì Mẹ đã có mặt ở đó, các hoạ sỹ thường mô tả cảnh thăng thiên có Đức Maria ở giữa các tông đồ, hướng nhìn lên Con của Mẹ.

Bạn thử nghĩ xem, chẳng lẽ Đức Giêsu không nói lời tạm biệt với Mẹ của Người sao? Như thế là phải lẽ, và cũng tương hợp với Kinh thánh cách nào đó.

Suy niệm về khung cảnh này theo hướng ấy, mới thấy cuộc rời đi của Đức Giêsu thật bùi ngùi. Vì cuộc rời đi ấy chắc hẳn không dễ chịu chút nào với mọi người, đặc biệt là với Đức Maria, là người luôn suy đi ngẫm lại mọi sự trong lòng.

Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Nhóm Phiên dịch Mai Khôi
https://aleteia.org

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ