Chế độ Bắc Kinh "đục bỏ" danh xưng Việt tộc!

Quý bạn đã từng đọc từng nghe rằng có nhiều tộc sống phía Nam nước Tàu (lãnh thổ Trung Hoa) được gọi như ri: "Âu Việt" 甌越 (ở Chiết Giang), "Mân Việt" 閩 越 (ở Phúc Kiến), "Dương Việt" 陽 越 (ở Giang Tây), "Nam Việt" 南 越 (ở Quảng Đông)... Đó là cách gọi truyền thống. Nhưng trong danh mục liệt kê 56 tộc người hiện nay tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Red China), do chế độ Bắc Kinh cầm trịch, hoàn toàn không còn một tộc người nào được giữ lại tên gọi "Việt" (越)! Source: https://fb.com/nguyenchuong158/posts/1214244425676202

1. Quý bạn đã từng đọc từng nghe rằng có nhiều tộc sống phía Nam nước Tàu (lãnh thổ Trung Hoa) được gọi như ri: "Âu Việt" 甌越 (ở Chiết Giang), "Mân Việt" 閩 越 (ở Phúc Kiến), "Dương Việt" 陽 越 (ở Giang Tây), "Nam Việt" 南 越 (ở Quảng Đông)... Đó là cách gọi truyền thống.

Nhưng trong danh mục liệt kê 56 tộc người hiện nay tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Red China), do chế độ Bắc Kinh cầm trịch, hoàn toàn không còn một tộc người nào được giữ lại tên gọi "Việt" (越)!

Mà hết thảy "Mân Việt", "Nam Việt", "Âu Việt", "Dương Việt"... đều gọi là "Hán tộc" (漢 族)!

Nhiều người dân Quảng Đông, Hương Cảng vẫn tự gọi họ là "Việt nhân". Tôi từng nghe một số người Quảng Đông cho biết họ không ưng gọi là "người Hán" chút nào, trong khi chế độ Bắc Kinh cứ liệt họ là người Hán.

Nói nào ngay, tuy họ xài chữ Hán như người miền Bắc (chẳng hạn Bắc Kinh) nhưng tiếng Quảng nói một đàng còn tiếng Bắc Kinh nói một nẻo đó đa!

2. Có một thiểu số người Việt từ nước Việt chúng ta qua sống ở vùng Kinh Đảo (京島) thuộc huyện Đông Hưng tỉnh Quảng Tây bên Tàu. Khu vực họ sống cách biên giới Móng Cái khoảng 25km.

Một thuyết cho rằng họ (người Việt) sang bên đó làm ăn rồi định cư từ thế kỷ 16.

Một thuyết khác cho biết vùng Kinh Đảo vốn thuộc nước Đại Việt, nhưng theo Công ước Pháp-Thanh ký năm 1887 giữa Pháp và nhà Thanh thì vùng Kinh Đảo sáp nhập vào Trung Hoa.

Là người Việt rõ rành, nhưng chế độ Bắc Kinh không chấp nhận gọi như rứa. Do họ sống tại vùng Kinh Đảo nên sửa thành là "Kinh tộc"!

Sẵn mở ngoặc ghi chú lai rai chơi:

京 "Kinh", trong Hán tự, không chỉ có nghĩa "kinh đô, kinh thành" mà tưởng bở; "Kinh" còn có nghĩa là vùng đất cao. Và 京 còn đồng nghĩa với "nguyên" 原: "cửu nguyên" cũng là "cửu kinh" 九 京: tức vùng đất... làm bãi tha ma (kết hợp giữa "cửu tuyền" 九泉 "nơi chin suối", âm phủ, với "kinh" là vùng đất cao). "Kinh" là nơi chôn người chết, vinh dự cái mốc xì!

3. Biết bao tộc người rõ rành từ ngàn xưa là "Mân Việt", "U Việt", "Dương Việt", "Điền Việt", "Âu Việt"... (trong ý niệm "Bách Việt"), thảy là các "chi phái" khác nhau trong Việt tộc.

Nhưng, trong danh mục liệt kê 56 dân tộc hiện nay của chế độ Bắc Kinh, không hề thấy những danh xưng nêu trên, "Việt tộc" bị đục bỏ, chỉ gọi là "Hán tộc" hết thảy!

Huống chi một nhúm người Việt ở Kinh Đảo, làm gì được phép gọi "Việt tộc" được nữa, mà phải biến thành... "Kinh tộc"! Không được phép gọi là "người Việt" mà phải quán triệt, sửa thành "người Kinh".

Nghe kinh hồn chưa, hử?

Nguyễn Chương

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ