Kính Chúa, trọng người!

Có thời người ta dị ứng với lòng kính sợ Thiên Chúa vì cho rằng thái độ đó làm cho con người bị vong thân (đánh mất chính mình), không sống được sự hiên ngang của mình, khả năng của mình. Thế là chủ nghĩa nhân bản đi lên, và đi quá đáng nữa, đến độ coi con người có quyền trên tất cả, con người có thể và có quyền làm mọi thứ mà họ muốn. Và điều gì con người muốn thì đó là điều tốt, bất chấp lương tâm và những nền tảng luân lý khách quan. Người ta "chỉnh sửa" lương tâm lại cho phù hợp với những điều người ta muốn! Source: https://fb.com/permalink.php?story_fbid=1289575214844418&id=100013758553279
Bài đọc I (2Sm 12,1-7a.10-17)
Trong những ngày ấy, Chúa sai Nathan đến cùng Đavít. Ông đến và nói với Đavít rằng: "Trong thành kia có hai người, một người giàu và một người nghèo. Người giàu có rất nhiều chiên bò, còn người nghèo thì không có gì, ngoài một con chiên con mà ông đã mua và nuôi dưỡng, nó lớn lên trong nhà ông cùng với con cái ông, cùng ăn một bánh, cùng uống một chén và cùng ngủ một giường với ông; ông kể nó như con gái mình. Có một người khách đến thăm người giàu ấy, ông ta không muốn bắt chiên bò của mình để dọn tiệc đãi khách, nhưng lại bắt con chiên của người nghèo mà dọn tiệc đãi khách". Đavít tức giận người đó lắm, và nói cùng Nathan rằng: "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống! Người làm như thế là đáng chết. Nó phải bồi thường gấp bốn lần vì đã hành động bất nhân như thế!" Nathan liền nói với Đavít: "Ngài chính là người đó. Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng: Lưỡi gươm sẽ không bao giờ rời khỏi dòng dõi ngươi cho đến muôn đời, vì ngươi đã khinh dể Ta, đã cướp vợ của Uria người Hêthê làm vợ mình. Vì thế Chúa phán rằng: Từ gia đình ngươi, Ta sẽ gây nên tai hoạ đổ trên đầu ngươi. Ngay trước mặt ngươi, Ta sẽ đem thê thiếp của ngươi trao cho người khác, nó sẽ ăn ở với chúng ngay dưới ánh sáng mặt trời. Ngươi đã hành động thầm lén, còn Ta, Ta sẽ làm việc đó trước mặt toàn dân Israel và giữa thanh thiên bạch nhật". Đavít nói cùng Nathan rằng: "Tôi đã phạm tội đến Chúa". Và Nathan nói cùng Đavít rằng: "Chúa cũng đã tha tội cho ngài rồi, ngài sẽ không phải chết. Nhưng vì việc này, ngài làm dịp cho quân thù của Chúa nói phạm thượng, nên đứa con của ngài sẽ chết". Rồi Nathan ra về. Và Chúa giáng hoạ trên đứa con của Đavít do vợ của Uria sinh ra, nên nó lâm trọng bệnh. Đavít khẩn cầu Chúa cho đứa trẻ, ông ăn chay và lui về phòng nằm dưới đất. Các kỳ lão đến nhà vua và nài xin vua chỗi dậy, nhưng vua không chịu và không dùng bữa với họ.
Đáp ca (Tv 50,12-13.14-15.16-17.)
Đáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a).

1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài.

3) Xin cứu gỡ con khỏi đền nợ máu, ôi lạy Chúa là Chúa cứu độ con, lưỡi con sẽ ca ngợi đức công minh Chúa. Lạy Chúa, xin mở môi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen.
Tung hô Tin Mừng (Tv 118, 27)
All. All. – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – All.
Tin Mừng (Mc 4,35-41)
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"
Có thời người ta dị ứng với lòng kính sợ Thiên Chúa vì cho rằng thái độ đó làm cho con người bị vong thân (đánh mất chính mình), không sống được sự hiên ngang của mình, khả năng của mình. Thế là chủ nghĩa nhân bản đi lên, và đi quá đáng nữa, đến độ coi con người có quyền trên tất cả, con người có thể và có quyền làm mọi thứ mà họ muốn. Và điều gì con người muốn thì đó là điều tốt, bất chấp lương tâm và những nền tảng luân lý khách quan. Người ta "chỉnh sửa" lương tâm lại cho phù hợp với những điều người ta muốn!

Những bản văn của sách Samuen cách nào đó vẫn ủng hộ khuynh hướng thần quyền hơn là quyền của nhà vua. Vì thế, khi chấp nhận đòi hỏi của dân là lập cho họ những vị vua, thì vua được coi là người thay mặt Thiên Chúa để cai trị dân và nhà vua phải biết vâng lời Thiên Chúa.

Đức Phanxicô hôn vết xâm trên tay bà Lidia Maksymowicz trong buổi tiếp kiến chung ngày 26 Tháng Năm, năm 2021, tại sân Saint-Damase. Vết xâm trên tay bà là cách mà Đức Quốc Xã đánh dấu số tù, bà Lidia là người Ba Lan, và bà là số ít người đã sống sót để ra khỏi các trại tập trung của Đức Quốc xã.

"Sự biến tướng" xảy ra ngay từ những vị vua đầu tiên. Saolê muốn làm theo ý mình hơn là mệnh lệnh Chúa và tìm mọi cách bảo vệ quyền bính của mình. Ngay cả vua Đavít được coi là người rất kính trọng Thiên Chúa qua việc tôn trọng người được xức dầu, nhưng rồi chính ông cũng bắt đầu thực thi quyền hành của mình. Ông ung dung khi ăn ở với vợ của cấp dưới, thủ tiêu người ấy để cướp vợ! Nhưng khi đối diện với tội lỗi của người khác, qua câu chuyện do tiên tri Natan kể về người giàu cướp con chiên của người nghèo, thì vua lại rất căng thẳng, quyết liệt: nó đáng chết! Cách suy nghĩ của người có quyền là họ có quyền làm bất cứ gì, còn người khác thì không và phải bị lên án, bị trừng trị! Luật pháp đứng về phía người có quyền!

Qua câu chuyện của vua Đavít, chúng ta nhận ra điều ấy cũng đang diễn ra trong thế giới hôm nay! Và chính vì thế mà chúng ta lại nhận thức được rằng: lòng kính sợ Chúa trên cao thực sự cần thiết để cho người ta sống cho ra người, sống được tính chất nhân văn! Thiếu lòng kính sợ Thiên Chúa trên cao, người ta coi mình là chúa, thì những điều phi nhân sẽ xảy ra.

Trong giai đoạn hiện nay, Giáo Hội như con thuyền tròng trành trong bão tố, giống như câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay. Chính trong tình huống hiện tại, chúng ta mới nhận thức về sự yếu đuối của mình, nhận ra có những khi chúng ta đã hành xử với quyền bính nhân loại, có những lúc chúng ta đã đánh mất lòng kính sợ Thiên Chúa nên sinh ra những đổ vỡ hiện nay! Lòng sám hối và quyết tâm quay trở lại với lời Chúa, quyết tâm sống theo giáo huấn của Chúa, đó chính là con đường cho sự canh tân của Giáo Hội hôm nay.

"Đức Chúa sẽ lại lấy làm vui vì hạnh phúc của anh (em), cũng như Người đã lấy làm vui vì hạnh phúc của cha ông anh (em), miễn là anh (em) nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ Người" (Đnl 30,9-10).

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn
Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url