Về thánh tích duy nhất của vị thánh, thế mạng cho bạn tù...

Vị thánh đó, là linh mục dòng Phanxicô, Maximilian Kolbe. Trong bức hình được chia sẻ gần đây tại Ba Lan, vị thánh được chụp với bộ râu đặc trưng của mình. Và bộ râu này chính là thánh tích duy nhất còn lại của vị thánh. Lý do để thánh nhân giữ lại bộ râu sau 6 năm hoạt động truyền giáo tại Nhật Bản, đó là, vì thời đó các vị truyền giáo Tây Phương thường để râu khi đi truyền giáo ở những đất nước xa xôi khác. Vì thế, sau khi quay trở lại quê hương Ba Lan, cha Maximilian Kolbe đã có ý, tiếp tục để râu, và ngài coi đó như là một nhắc nhở bản thân về sứ mệnh rao truyền Tin Mừng không được ngơi nghỉ của mình.
Vị thánh đó, là linh mục dòng Phanxicô, Maximilian Kolbe. Trong bức hình được chia sẻ gần đây tại Ba Lan, vị thánh được chụp với bộ râu đặc trưng của mình. Và bộ râu này chính là thánh tích duy nhất còn lại của vị thánh.

Lý do để thánh nhân giữ lại bộ râu sau 6 năm hoạt động truyền giáo tại Nhật Bản, đó là, vì thời đó các vị truyền giáo Tây Phương thường để râu khi đi truyền giáo ở những đất nước xa xôi khác. Vì thế, sau khi quay trở lại quê hương Ba Lan, cha Maximilian Kolbe đã có ý, tiếp tục để râu, và ngài coi đó như là một nhắc nhở bản thân về sứ mệnh rao truyền Tin Mừng không được ngơi nghỉ của mình.

Linh mục Maximilian Kolbe, ảnh chụp năm 1936.

Thật ra trước khi bị sát hại, thánh nhân đã bị Gestapo theo dõi và đã từng bị bắt, vì ngài tích cực loan truyền Tin Mừng bằng việc thiết lập các đoàn hội, phong trào giúp sống đạo giữa thời nhiễu nhương, và xuất bản sách vở, tạp chí để cổ suý lòng đạo và tinh thần ái quốc. Và khi ấy, qua việc xuất bản các tạp chí, với chủ trương rõ ràng, và bị Đức Quốc Xã liệt vào danh sách đen, bị Gestapo theo dõi gắt gao, đồng thời, danh tiếng của ngài cũng lan rộng.

Trong một cuốn sách kể về thánh nhân, có dẫn lại lời của ngài: "Bộ râu có thể chọc tức kẻ thù đang tiến đến nhà dòng của chúng tôi. Bộ tu phục dòng Phanxicô cũng sẽ chọc tức hắn. Tôi có thể 'chia tay' bộ râu của tôi. Tôi không thể hy sinh bộ tu phục của mình." Ngài "xuống râu" cũng là để hoà đồng với anh em cùng dòng thường không để râu.

Thế là, ngài nhờ một tu huynh cùng dòng "xuống râu" giúp, ban đầu vị tu huynh đó có ý giữ lại bộ râu, nhưng ngài không đồng ý, và bảo người anh em đó hãy ném nó vào bếp. Vì đức vâng lời, vị tu huynh đã ném bộ râu vào bếp lò, nhưng lửa không được nhóm lên, vì thế, thầy tu huynh sau đó lượm lại bộ râu và cất giữ nó trong một hũ muối dưa.

Và sau này, bộ râu từng bị liệng vô bếp lò, đã trở thành thánh tích duy nhất còn lại của vị thánh. Vì lẽ, thân thể ngài đã bị thiêu trong trại tử thần Auschwitz của Đức Quốc Xã, sau khi ngài đã tự nguyện thế mạng cho một người tù khác.

Linh mục Maximilian Kolbe, ảnh chụp trước khi ngài bị bắt ngày 17 Tháng Hai, 1941.

Bộ phim, do Nhóm Phiên dịch Mai Khôi chuyển ngữ và thuyết minh dưới đây, thuật lại cuộc đời và cái chết tử đạo của ngài:

Hoàng Long, Nhóm Phiên dịch Mai Khôi
Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url