"Tôi có muốn được Thầy Giêsu chữa cho hết bại liệt không" - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ